ONLINE rezervace
Fitline® ELIPSA
outdoor školky, fit park, víkendovky, školení a campy u Hradce Králové
PRO ZÁJEMCE
Nejbližší pořádané akce

PRO ZÁJEMCE

Děti jsou přijímány do školky během celého roku - až do naplnění kapacity. Přijímání probíhá v několika krocích.

Zasláním registračního emailu na adresu: fitlinek@seznam.cz

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese: fitlinek@email.cz (do předmětu, prosím, zadejte ZÁJEMCE O ŠKOLKU)

 

CENÍK

 

Školné

Druh péče a   oddělení dle věku

Standart

 

Děti od 3 let

Celodenní péče oddělení školky

2500 Kč

Děti do tří let

Celodenní péče oddělení jesliček

3000 Kč

 

Částečná péče – sdílené místo

75 % z ceny

 

Při docházce sourozenců mohou rodiče uplatnit slevu 10% z celkové ceny školkovného.
Tato sleva není pevná, rodiče slevu nemusí uplatnit a mohou platit plnou cenu pro podporu dalšího rozvoje školky.

 

STRAVA

Měsíční platba za stravné činí 500 Kč a je splatná k 15. dni v daném měsíci. Vyúčtování stravného probíhá vždy čtvrtletně.

 

Denní stravné

Děti od 3 let

Děti do 3 let

Minisnídaně

není účtována

není účtována

Přesnídávka

8,00 Kč

7,00 Kč

Oběd

20, 00 Kč

18, 00 Kč

Svačina

8,00 Kč

7,00 Kč

pitný režim

4,00 Kč

4,00 Kč

Příplatek   za specifika výživy

0,00 Kč

4,00 Kč

Celkem

40,00 Kč

40,00 Kč

 

 

Specifika výživy pro děti do 3 let: Jedná se o příplatek za pokračovací mléka, kaše, cereálie speciálně určené dané věkové skupině.

Solné koupele, probíhající 1x za 14 dní a další specifická péče (vyšetření klinickým logopedem, vstupní vyšetření: svalová dysbalance atd.) jsou zdarma.

 

© 2015  |  Fitline® ELIPSA  |  Libčany čp. 27, 503 22 Libčany, Okr.Hradec Králové  |  +420 604 898 254  |  info@fitline.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj