ONLINE rezervace
Fitline® ELIPSA
outdoor školky, fit park, víkendovky, školení a campy u Hradce Králové
ŽIVOT U NÁS
Nejbližší pořádané akce
Aktuality
Žádné články nejsou k dispozici.

ŽIVOT U NÁS

Zázemí a život u nás

Naším zázemím a útočištěm je Libčanský les a jeho okolí. Dále objekt ELIPSA, což je dvoupatrová vila, tělocvična – sál 110 m2, rohové vany pro solné koupele, zahrada 700 m2 s venkovním posezením). Před školkou je vybudované hřiště s herními prvky.

Venkovní picnick
Provozní doba je od 6:30 do 17:00. Děti se ráno scházejí v kmenové třídě Zelenáčků a v 8:20 se rozcházejí s třídními učitelkami do svých tříd. Samotné vzdělávání dětí na kmenových třídách začíná v 8:30.
Školka se dělí na dvě oddělení: oddělení JESLE a oddělení ŠKOLKA. Život těchto dvou skupin není zcela oddělen, ale prolíná se, což může být výhodou pro děti bez sourozenců (starší děti se učí pomáhat a respektovat tempo a schopnosti mladších a naopak mladší děti se učí od těch starších).
Tvoření v ateliéru
Páteční turisťák
Režim dne je však uzpůsoben věku dětí a samotné vzdělávání probíhá odděleně. Společné aktivity jsou orientovány v ranním a odpoledním čase a během víkendových akcí.
Oddělení jesle je určeno pro děti od 18 měsíců do cca 2,5 až 3 let a oddělení školky pak pro děti ve věku od cca 2,5 let do nástupu do povinné školní docházky.
Režim dne jednotlivých oddělení naleznete v odkazech vlevo.
Výlet
© 2022  |  Fitline® ELIPSA  |  Libčany čp. 27, 503 22 Libčany, Okr.Hradec Králové  |  +420 735 179 400  |  info@fitline.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj