ONLINE rezervace
Fitline® ELIPSA
outdoor školky, fit park, víkendovky, školení a campy u Hradce Králové
Zásady používání stránek
Nejbližší pořádané akce
Aktuality
Žádné články nejsou k dispozici.
Domovská stránka > Zásady používání stránek

Zásady používání stránek

Provozovatelem internetových stránek http://www.fitlineelipsa.cz/ je Ing. Lenka Jebousková - IČ68459131 (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.  Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.
 
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek http://www.fitlineelipsa.cz/ (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky http://www.fitlineelipsa.cz/.
 
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek http://www.fitlineelipsa.cz/. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 
Některé z informací publikovaných na stránkách www.fitlineelipsa.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 
Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
 
Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 
Podmínky užívání stránek http://www.fitlineelipsa.cz/ byly zveřejněny 1. 1. 2011 a od tohoto data jsou platné a účinné.
© 2022  |  Fitline® ELIPSA  |  Libčany čp. 27, 503 22 Libčany, Okr.Hradec Králové  |  +420 735 179 400  |  info@fitline.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj